bontbekplevier (Charadrius hiaticula)
Baarland, juni 2008
Staat op de Rode Lijst: kwetsbaar