boomvalk (Falco subbuteo)
Zuid-Beveland, augustus 2013
Staat op de Rode Lijst: kwetsbaar