aalscholver (Phalocrocorax carbo)
Pietkreek, Wolphaartsdijk, november 2011