patrijs (Perdix perdix)
Noord-Beveland, januari 2006
Staat op de Rode Lijst: kwetsbaar