Diashow
 


 
patrijs (Perdix perdix)
patrijs (Perdix perdix)
patrijs (Perdix perdix)
patrijs (Perdix perdix)
patrijs (Perdix perdix)
pestvogel (Bombycilla garrulus)
roek (Corvus frugilegus)
Turkse tortel (Streptopelia decaocto)
Turkse tortel (Streptopelia decaocto)
waterhoen (Challinula chloropus)
waterral (Rallus aquaticus)
waterral (Rallus aquaticus)
waterspreeuw (Cinclus cinclus)
zomertortel (Streptopelia turtur)
zwarte kraai (Corvus corone)