Diashow
 


 
bijeneter (Merops apiaster)
bijeneter (Merops apiaster)
bijeneter (Merops apiaster)
bijeneter (Merops apiaster)
bijeneter (Merops apiaster)
bonte kraai (Corvus cornix)
boomklever (Sitta europaea)
boomkruiper (Certhia brachydactyla)
ekster (Pica pica)
ekster (Pica pica)
fazant (Phasianus colchicus)
fazant (Phasianus colchicus)
fazant (Phasianus colchicus)
gaai (Garrulus glandarius)
gaai (Garrulus glandarius)