grote stern (Sterna sandvicensis)
De Prunje, augustus 2006
Staat op de Rode Lijst: bedreigd