Diashow
 


Eenden, ganzen en zwanen

De typische watervogels. Hier zijn ook een paar duikers en futen te vinden.
reigers

Niet alleen reigers, maar ook aalscholvers en lepelaars zijn in dit album opgenomen.
steltlopers

Steltlopers vormen een grote groep van vogelsoorten die meestal in de omgeving van water leven.
meeuwen en sterns

De vogels die je over het algemeen aan zee en aan de kust vindt.
roofvogels en uilen

Valken, buizerds, kiekendieven, uilen en andere rovers.
zangvogels

Niet alleen zangvogels zijn hier te vinden, maar ook ander klein spul, zoals mezen, vinken enz.
overige vogels

Alles wat niet in de andere albums past, zoals patrijs, ijsvogel, spechten en nog veel meer.