zwarte melksteelmycena
Wetenschappelijke naam Mycena galopus var. nigra 
Zeldzaamheid zeer algemeen 
Voorkomen op strooisel bij loofbomen en struiken 
Vindplaats Heikant, september 2018