winterhoutzwam
Wetenschappelijke naam Polyporus brumalis
Zeldzaamheid zeer algemeen 
Voorkomen op dood loofhout 
Vindplaats Axel, januari 2018