viltig judasoor
Wetenschappelijke naam Auricularia mesenterica 
Zeldzaamheid algemeen 
Voorkomen op dood loofhout (iep) 
Vindplaats Poelbos, Goes, januari 2018