stronkmycena
Wetenschappelijke naam Mycena hiemalis 
Zeldzaamheid algemeen 
Voorkomen op stammen van levende loofbomen 
Vindplaats Goes, december 2018