roodgerande houtzwam
Wetenschappelijke naam Fomitopsis pinicola 
Zeldzaamheid vrij algemeen 
Voorkomen op naaldhout (ook loofhout), op levende en dode stammen
Vindplaats Eifel, november 2017