papierzwammetje
Wetenschappelijke naam Byssomerulius corium 
Zeldzaamheid zeer algemeen 
Voorkomen op dood loofhout 
Vindplaats Ouwerkerk, januari 2020