nevelzwam
Wetenschappelijke naam Clitocybe nebularis 
Zeldzaamheid zeer algemeen 
Voorkomen op strooisel bij loofbomen 
Vindplaats Bergen op Zoom, oktober 2019