klontjestrilzwam
Wetenschappelijke naam Exidia nucleata 
Zeldzaamheid zeer algemeen 
Voorkomen op dood loofhout
Vindplaats Ouwerkerk, januari 2020