kleine aardappelbovist
Wetenschappelijke naam Scleroderma areolatum 
Zeldzaamheid zeer algemeen 
Voorkomen op humus bij loofbomen en - struiken
Vindplaats 's-Gravenpolder, november 2022