grote aardster
Wetenschappelijke naam Geastrum pectinatum 
Zeldzaamheid matig algemeen 
Voorkomen op humus in naaldbossen 
Vindplaats Eifel, november 2017