gewone wimperzwam
Wetenschappelijke naam Scutellinia scutellata 
Zeldzaamheid zeer algemeen 
Voorkomen op dood hout 
Vindplaats De Schotsman, mei 2018