gewone korstvuurzwam
Wetenschappelijke naam Fuscoporia ferruginosa 
Zeldzaamheid algemeen 
Voorkomen op dood eikenhout 
Vindplaats Ouwerkerk, januari 2020