gewone beurszwam
Wetenschappelijke naam Volvariella gloiocephala 
Zeldzaamheid zeer algemeen 
Voorkomen op grond in ruigtevegetaties 
Vindplaats 's-Gravenpolder, november 2022