geribbelde trechterzwam
Wetenschappelijke naam Clitocybe costata 
Zeldzaamheid vrij algemeen 
Voorkomen op strooisel bij beuken 
Vindplaats Eifel, november 2017