gedrongen mollissia
Wetenschappelijke naam Mollisia cinerea 
Zeldzaamheid algemeen 
Voorkomen op dood loofhout 
Vindplaats Ouwerkerk, januari 2020