gedrongen mollisia
Wetenschappelijke naam Mollisia cinerea 
Zeldzaamheid algemeen 
Voorkomen op dood loofhout 
Vindplaats Axel, januari 2018