echt judasoor
Wetenschappelijke naam Auricularia auricula-judae 
Zeldzaamheid algemeen 
Voorkomen op dood vlierhout
Vindplaats Ouwerkerk, januari 2020