blauwgrijze schorsmycena
Wetenschappelijke naam Mycena pseudocorticola 
Zeldzaamheid vrij algemeen 
Voorkomen op stammen van levend loofhout (wilg) 
Vindplaats Goes, december 2018