berijpte schorszwam
Wetenschappelijke naam Peniophora lycii 
Zeldzaamheid algemeen 
Voorkomen op dood loofhout 
Vindplaats Ouwerkerk, januari 2020