asgrauwe schorszwam
Wetenschappelijke naam Peniophora cinerea 
Zeldzaamheid algemeen 
Voorkomen op dood loofhout 
Vindplaats Ouwerkerk, januari 2020