Diashow
 


 
dodaars (Tachybaptus ruficollis)
lepelaar (Platalea leucorodia)
grote zilverreiger (Ardea alba)
grote zilverreiger (Ardea alba)
wilde zwaan (Cygnus cygnus)
wilde zwaan (Cygnus cygnus)
kleine zilverreiger (Egretta garzetta)
tureluur (Tringa totanus)
scholekster (Haematopus ostralegus)
steltlopers
stronkmycena
blauwgrijze schorsmycena
vroege bekerzwam
vroege bekerzwam
gewone oesterzwam