Diashow
 


 
lepelaar (Platalea leucorodia)
lepelaar (Platalea leucorodia)
haas (Lepus europaeus)
blauwe reiger (Ardea cinerea)
lepelaar  (Platalea leucorodia)
lepelaar  (Platalea leucorodia)
lepelaar   (Platalea leucorodia)
scholekster (Haematopus ostralegus)
rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus)
rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus)
gerande spanner (Lomaspilis marginata)
kneu (Linaria cannabina)
kneu (Linaria cannabina)
rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus)
rietzanger  (Acrocephalus schoenobaenus)