gewone morielje
Wetenschappelijke naam Morchella esculenta 
Zeldzaamheid vrij zeldzaam, staat op de Rode Lijst als 'kwetsbaar'
Voorkomen op grond in loofbossen en op rijk zand 
Vindplaats Brouwersdam, mei 2012