elzenvlag
Wetenschappelijke naam Taphrina alni 
Zeldzaamheid vrij algemeen 
Voorkomen op elzenproppen 
Vindplaats Grevelingendam, april 2017