eikelbekertje
Wetenschappelijke naam Coboria batschiana 
Zeldzaamheid algemeen 
Voorkomen op eikels
Vindplaats Ritthem, september 2013