viltig judasoor
wetenschappelijke naam Auricularia mesenterica
zeldzaamheid algemeen
voorkomen op dood loofhout
vindplaats Poelbos Goes, november 2009