gele trilzwam
Wetenschappelijke naam Tremella mesenterica 
Zeldzaamheid zeer algemeen 
Voorkomen op dood loofhout 
Vindplaats Axel, januari 2018