geel hoorntje
Wetenschappelijke naam Calocera cornea 
Zeldzaamheid algemeen 
Voorkomen op dood loofhout 
Vindplaats De Braakman, november 2013