zalmzwam
Wetenschappelijke naam Rhodotus palmatus 
Zeldzaamheid vrij zeldzaam
Voorkomen op dode iepenstammen 
Vindplaats De Piet, Wolphaartsdijk, oktober 2012