zalmzwam
Wetenschappelijke naam Rhodotus palmatus 
Zeldzaamheid matig algmeen
Voorkomen op dood iepenhout 
Vindplaats De Piet, Wolphaartsdijk, oktober 2017