voorjaarspronkridder
wetenschappelijke naam Calocybe gambosa
zeldzaamheid algemeen
voorkomen op humus in struwelen en duinen
vindplaats Goes, april 2009