vleeskleurige zalmplaat
Wetenschappelijke naam Rhodocybe gemina 
Zeldzaamheid vrij zeldzaam 
Voorkomen op humus in loofbossen 
Vindplaats  Nollebos, Vlissingen,oktober 2011