vleeskleurige zalmplaat
Wetenschappelijke naam Clitopilus geminus 
Zeldzaamheid vrij algemeen
Voorkomen op humus in loofbossen 
Vindplaats Vrouwenpolder, september 2015