valse hanenkam
Wetenschappelijke naam Hygrophoropsis aurantiaca 
Zeldzaamheid zeer algemeen 
Voorkomen op strooisel in naaldbossen 
Vindplaats Malmédy, november 2016