tijgertaaiplaat
Wetenschappelijke naam Lentinus tigrinus 
Zeldzaamheid algemeen, staat op de Rode Lijst als 'kwetsbaar' 
Voorkomen op dood hout in loofbossen en wilgenvloedbossen
Vindplaats Goes, september 2013