parasietbeurszwam
Wetenschappelijke naam Volvariella surrecta 
Zeldzaamheid vrij zeldzaam 
Voorkomen op nevelzwammen 
Vindplaats Clinge, november 2013