goudhoed
Wetenschappelijke naam Phaeolepiota aurea 
Zeldzaamheid vrij zeldzaam 
Voorkomen op humus in ruigtevegetatie 
Vindplaats Haamstede, november 2016