gewoon fluweelpootje
Wetenschappelijke naam Flammulina velutipes 
Zeldzaamheid zeer algemeen 
Voorkomen op dood loofhout 
Vindplaats Poelbos, Goes, januari 2015