gewone krulzoom
Wetenschappelijke naam Paxillus involutus 
Zeldzaamheid algemeen 
Voorkomen op grond in loof- en naaldbossen
Vindplaats Oostkapelle, augustus 2014