gewone krulzoom
wetenschappelijke naam Paxillus involutes
zeldzaamheid algemeen
voorkomen op grond in loof- en naaldbossen
vindplaats De Schotsman, september 2010