gerimpeld mosoortje
Wetenschappelijke naam Arrhenia returiga 
Zeldzaamheid vrij zeldzaam 
Voorkomen op levende bladmossen in gras- en hooilanden 
Vindplaats Nisse, november 2014