dooiergele mestzwam
Wetenschappelijke naam Bolbitius vitellinus 
Zeldzaamheid algemeen 
Voorkomen op humus en uitwerpselen in graslanden, ruigtes, bermen  en parken
Vindplaats Nisse, november 2014